Margret Foreman

Als klein meisje al wist ik wat ik later worden zou: “een dokter die baby’s haalt”. Dokter ben ik zeker geworden, maar in plaats van gynaecoloog werd ik jeugdarts op het consultatiebureau en had ik de baby’s, dreumesen en peuters pas vanaf 4 weken na hun geboorte ‘in handen’. Het vak van jeugdarts past mij als een jas. Zij aan zij met ouders, help ik mee aan het gezond en veerkrachtig op laten groeien van een nieuwe generatie. Zo lever ik een bijdrage aan de huidige maatschappij en die van de toekomst.

Die maatschappij van nu maakt een enorme versnelling door en vraagt meer en meer van de mensen die er onderdeel van zijn. Ongezonde stress en gevoelens van onrust, gehaastheid en te kort schieten zijn het gevolg voor velen.

Ook ik herken die gevoelens. Rond 2010 begon ik mij steeds vaker af te vragen of ik ook vanuit een gevoel van rust een zinvolle bijdrage kon leveren. Dat leek mij aanvankelijk een wonderlijk, utopisch verlangen. Totdat ik in 2013 het boek “Ik heb de tijd – handleiding in Tijdsurfen” van zenmonnik en trainer Paul Loomans las. Ik was blij en verbijsterd tegelijkertijd: het kan echt, leven en werken vanuit rust! Sterker nog, het blijkt ons natuurlijk gedrag te zijn. En er is iemand die een methode ervoor heeft ‘uitgedokterd’ en opgeschreven.

Zo werd ik Tijdsurfer.

Langzaam maar zeker heeft mijn focus zich daarbij verbreed van rust vinden in mijn eigen doen en laten, naar oog voor het belang van rust en evenwicht voor de maatschappij. Daarom heb ik in 2019 bij Paul Loomans de opleiding tot trainer “(Stressvrij werken met) Tijdsurfen” gevolgd.

Graag neem ik je mee in mijn enthousiasme voor deze methode en haar zeven aanwijzingen. Aanwijzingen waarin de invloed van zen voelbaar is, maar die voor eenieder toegankelijk en toepasbaar zijn. En, voor mij als arts niet onbelangrijk, aanwijzingen die onderbouwd worden door wetenschappelijk onderzoek over de werking van onze hersenen.

Word ook Tijdsurfer!

In de media

JA! Themanummer Stress

JA! Vakblad voor jeugdartsen

2020 nr 48, pag 6-9