Medische expertises en lezingen op gebied van dysplastische heupontwikkeling (DDH, developmental dysplasia of the hip) en jeugdgezondheidszorg (JGZ).

Van 1983 tot 1989 ben ik aan de Rijksuniversiteit Limburg, tegenwoordig Universiteit Maastricht, opgeleid tot basisarts. In 1996 ben ik gepromoveerd aan diezelfde universiteit op de “Long-chain polyunsaturated fatty acids in preterm infants : influence of pre- and postnatal supplies”. Voor dit proefschrift werd mij in 1998 de Den Hartog voor uitmuntend wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de voedingsleer toegekend.

Vanaf 1995 ben als consultatiebureauarts en later jeugdarts KNMG gaan werken in de jeugdgezondheidszorg (JGZ) voor nul- tot vierjarigen in Zuid-Oost Brabant. Tot en met 2019 was ik werkzaam bij ZuidZorg JGZ.

In 2009 werd dysplastische heupontwikkeling (developmental dysplasia of the hip, DDH) mijn aandachtsgebied binnen de JGZ. In dit kader heb ik de opleiding heupechoscopie van de zuigelingenheup volgens de methode Graf gevolgd. Sinds 2009 maak ik heupecho’s in het eerstelijns diagnostisch centrum Diagnostiek voor U. De eerste tien jaar naast mijn werk als algemeen jeugdarts. Sinds januari 2020 ben ik werkzaam als stafarts en heupechoscopist bij Diagnostiek voor U.

In het kader van mijn aandachtsgebied ben ik onderdeel (geweest) van diverse werkgroepen en samenwerkingsverbanden op het gebied van DDH: werkgroep JGZ-richtlijn heupdysplasie (2018); werkgroep RTA-ZOB (regionale transmurale samenwerkingsafspraken voor Zuid-Oost Brabant)-DDH (2018); werkgroep NOV (Nederlandse orthopeden vereniging)-richtlijn DDH (2018-2020); TRAM-studie NOV (behandeling milde DDH).

De kennis en praktische ervaring die ik sinds 2009 heb opgedaan rondom screening, vroegdiagnostiek en daarmee secundiare preventie van DDH vormen, samen met de gedegen wetenschappelijke opleiding die ik tijdens mijn promotieonderzoek heb gehad, de basis voor mijn benadering van medische expertises. Mijn afwegingen zijn daarbij gebaseerd op de vigerende wetenschappelijke inzichten en de gangbare richtlijnen en werkafspraken. De schriftelijke weergave van mijn antwoorden op de voorliggende vragen is accuraat, genuanceerd, respectvol en empathisch.